Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP
Wersja do druku

Korzyści z udziału

Przystępując do Usługi firma otrzymuje bezpłatną analizę i badanie kompetencji pracowników firmy, pakiet doradztwa oraz analizę szkoleń, dzięki którym:

 • kadra zarządzająca oraz kadra HR zdobędzie wiedzę o tym jak zarządzać kompetencjami w przedsiębiorstwie;
 • pozna poziom kompetencji - talenty, słabe i mocne strony swojego zespołu;
 • wyznaczy ścieżki rozwoju pracownikom.

Dla firmy wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania kompetencjami oznacza:

 • lepszą efektywność i jakość zarządzania;
 • podniesienie wydajności pracy i satysfakcji pracowników;
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku;
 • wzrost w zakresie wyników finansowych.

Przedsiębiorstwa biorące udział otrzymają:

 • wielowymiarową analiza potencjału do zarządzania przez kompetencje;
 • zindywidualizowane Plany Rozwoju Kompetencji oraz mapy kompetencji określające potrzeby rozwojowe pracowników przedsiębiorstwa;
 • szkolenia m.in. z zakresu rekrutacji, rozwoju i oceny pracowników umożliwiających wdrożenie w przedsiębiorstwie planów rozwoju kompetencji., zarządzania efektywnością, zarządzania talentami;

Przedsiębiorstwa, w których zostanie wdrożony Plan Rozwoju kompetencji:

 • kluczowi pracownicy zostaną objęci ofertą szkoleń z zakresu kompetencji miękkich;
 • kadra odpowiedzialna za HR zostanie przeszkolona z zakresu rozwijania narzędzi dotyczących najważniejszych procesów HR: rekrutacji, oceny i planowania ścieżek rozwoju;
 • właściciele przedsiębiorstw oraz kadra menedżerska odpowiedzialna za HR zostanie objęta doradztwem w zakresie wdrażania planów rozwoju, jak również budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Udział w usłudze jest w 100% dofinansowany w ramach pomocy de minimis.

Podziel się:
UE