Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP
Wersja do druku

Regulamin rekrutacji

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa przedsiębiorstw
w projekcie systemowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zarządzanie kompetencjami w MSP”,
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podziel się:
UE